Edwin H.
160
6,088,360
0

旅遊、數碼、娛樂,你中意其中一樣就訂閱啦!I'm a Creator from Hong Kong, I create mainly technology and gadgets videos.

Business Inquiry: edwinghui AT gmail DOT com
(Please expect a delayed reply.)
(For business, Email communication in English is preferred.)
Got Something to send me? Please send me a message before you send it!
International Shipping Please contact me by Email.

SF-Express 順豐 Send to:
Attn. Edwin H
EF Locker, G/F, Lai Choi House, Lai Yan Court, Lai Chi Kok, Kowloon
Hong Kong(H852D027P)
Phone# 63526559 (SMS only)

Attn. Edwin H
香港荔欣苑荔采閣地下順便智能櫃H852D027P
Phone# 63526559 (SMS only)


Gear: iPhone and Canon 700D (aka Rebel T5i) / M100, GoPro Hero 7 Black本人熱愛生命,唔會自殺或考慮自殺。
本人唔會透過任何方式去中國或澳門。
本人唔會去游水,咸水、淡水都唔會游,泳池都唔游呀DLKH。
本人精神健康良好。

24小時求助熱線︰
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222
撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000
生命熱線︰23820000
東華三院芷若園熱線︰18281
社會福利署熱線︰23432255
醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務):24667350
明愛向晴熱線:18288

Share
Video:
00:10:27
23個升級iOS 14你必須知道的事 
00:02:11
秘技#5:如何清理Chrome搜尋建議
00:06:36
20個升級iOS 13你必須知道的事
00:13:17
非常時期 出片吹水 Q&A思考篇
00:12:49
13個必睇Google I/O發佈會重點 2019
00:04:39
超呃Like秘技#2:一秒變長腿
00:12:19
20款必睇科技新品📸🤳🏻3月2019
00:04:56
3種講價的方式 | 如何議價
00:06:25
它就是未來滑鼠!? 開箱&評測
00:08:13
10個科技新品 - 9月2018
00:05:10
考車肥佬週記